Het einde van De Duinrakkers, het einde van een tijdperk.

Lieve kinderen / Beste begeleiders, ouders & verzorgers,

 

Na heel lang wikken en wegen en met pijn in het hart moet Amsterdam-Noord na ca. 85 jaar afscheid nemen van Kindervakantiedagkamp De Duinrakkers. Een begrip voor vele generaties kinderen.

Na het wegvallen van de gemeentelijke subsidie, in juli vorig jaar, hebben wij alles in het werk gesteld om het kamp te redden. (De begroting sluitend te krijgen.)

We hebben:

 • bezwaar gemaakt.
 • heel kritisch naar onze kosten gekeken.
 • bezuinigd waar mogelijk.
 • het inschrijfgeld verhoogd.
 • bij externe partijen geld aangevraagd.
 • diverse alternatieven bekeken.

Het is helaas niet gelukt om het kamp op een verantwoorde en veilige manier te organiseren.

Wij willen iedereen bedanken voor de inzet, de goede ideeën en het medeleven.

 

Met vriendelijke groet,

Remco Viersma

Namens het bestuur van Kindervakantiedagkamp De Duinrakkers

Hulp nodig !

Beste ouders, verzorgers en andere belanghebbenden,

 

Zoals jullie weten heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van Burgemeester en wethouders om onze subsidie te beëindigen.

Daarnaast hebben drie van de vijf bestuursleden, om uiteenlopende redenen aangegeven met De Duinrakkers te stoppen.

Wij, de overgebleven bestuursleden, Rob Verweij (penningmeester) en Remco Viersma (secretaris) vinden De Duinrakkers te belangrijk om toe te geven aan deze tegenslagen. Wij willen door. Maar dat kunnen we niet alleen.

 

Wij hebben dringend hulp nodig. Wij zoeken:

 • nieuwe bestuursleden,
 • mensen met ideeën om aan geld te komen (het liefst structureel),
 • mensen met ideeën om onze uitgaven terug te dringen,
 • mensen om deze ideeën tot uitvoering te brengen,
 • zoals altijd begeleiders.

 

Onze hulp vraag moet eerst ingevuld worden. Zonder extra mensen kunnen wij het niet aan en zal De Duinrakkers na ca. 85 jaar ophouden met bestaan.
Op onze eerdere oproepen hebben 5 mensen gereageerd. Slechts twee van deze vijf hebben op een vervolg mail gereageerd. Zij hebben aangegeven wel de handen uit de mouwen te willen steken maar niet om te vergaderen / plannen te maken. Daar zijn we heel blij mee, maar is nog niet genoeg. We hebben meer hulp nodig.

 

Dit is echt de aller laatste oproep die we doen. Als je wilt helpen neem dan uiterlijk 15 oktober 2015 contact op met remco@duinrakkers.nl

 

 

Routekaart en bustijden

Onder onderstaande link vind je een kaart met de busroutes en de tijden dat de bus bij de halte wordt verwacht. Zeker de eerste paar dagen kan er van deze tijden worden afgeweken.

Busroute en tijden Duinrakkers week 3

Zorg dat je op tijd bent de bus kan niet te lang op de halte blijven wachten. . pdf reader .

Help De Duinrakkers! Subsidie voor 2016 is in gevaar.

Op 1 juli beslist de gemeenteraad van Amsterdam over bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor dreigen in een klap bijna alle zomerkampen weggevaagd te worden.

De kinderen van Amsterdam betalen de rekening als dat gebeurt.

Op donderdag 18 juni vergadering de Raadscommissie Jeugd en cultuur over deze voorstellen.
Op donderdag 26 juni vergadering de Raadscommissie Financiën over deze voorstellen.

Help ons deze commissie leden te overtuigen dat dit geen goed idee is en dat dit voorstel van tafel moet.
Misschien bent u vroeger zelf mee geweest of heeft u het niet zo breed en is dit voor u de enige mogelijkheid om uw kinderen vakantie te laten ervaren. Misschien vindt u het gewoon belangrijk dat kinderen uit alle lagen van de bevolking met elkaar leren omgaan in een veilige omgeving.

U kunt helpen door een mail te sturen aan de commissieleden. Om u te helpen hebben we twee voorbeeld brieven klaargezet die u zelf kunt aanpassen. Ook hebben we e-mailadressen vast voor u opgezocht.

Voorbeeldbrief 1

Voorbeeldbrief 2

Raadscommisie Financien

Raadscommissie Jeugd en Cultuur

IBAN

Ik was vergeten op de pagina “Inschrijven” het juiste IBAN nummer te vermelden.  Inmiddels heb ik het aangepast.

Het juiste IBAN Nummer van De Duinrakkers is: NL38 INGB 0004 60 44 11 192.168.o.1 .

Belangrijke data voor het kamp van 2015

In dit bericht kunt u de belangrijkste data voor het komende kamp lezen.
Welke dagen is het Duinrakker kamp?
Wanneer zijn de speciale dagen?

Onze eerste kampweek is van maandag 6 Juli 2015 tot en met vrijdag 10 juli 2015.

De belangrijke dagen in de eerste week zijn:

 • De ouderdag op donderdag 9 juli 2015.
 • De picknick op vrijdag 10 juli 2015.

De tweede kampweek is van maandag 13 juli 2015 tot en met vrijdag 17 juli 2015.

De belangrijke dagen in de tweede week zijn:

 • De thema- of de sportdag op donderdag 16 juli 2015.
 • De picknick op vrijdag 17 juli 2015.

De derde en tevens laatste kampweek is van maandag 20 juli 2015 tot en met vrijdag 24 juli 2015.

De belangrijkste dagen in de derden week zijn:

 • De thema- of de sportdag op woensdag 22 juli 2015.
 • De picknick op vrijdag 24 juli 2015.

Voor de themadag en de sportdag staat het nog niet vast welk in de tweede week is en welke in de derde week is.

En natuurlijk is de deadline voor inschrijving ook een hele belangrijke datum. Wij hebben de inschrijving van uw kind voor 15 juni 2015 nodig om alle reserveringen op het aantal kinderen af te stemmen. (Bussen, Tenten, Begeleiders)
Hebben wij de inschrijving van uw kind niet voor 15 juni 2015 ontvangen komt deze op de wachtlijst en kan hij of zij alleen maar mee als er voldoende plaats is. . Firsdethedealvi .