Organisatie

In volgorde van “belangrijkheid” bestaat onze organisatie uit:

  1. De Begeleiders, een groep van jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar wie het leuk vinden om een deel van hun vakantie te besteden aan het begeleiden van kinderen. Door een aantal ven de begeleiders worden tijdens het kamp ook schoolopdrachten uitgevoerd.
  2. Hulpbegeleiders, elk jaar hebben we plaats voor enkele hulpbegeleiders. Deze zijn 16 of 17 jaar en dus net even te jong om als begeleider mee te kunnen gaan. Zij hebben ondersteunende taken voor begeleiders of de hoofdbegeleider.
  3. De Hoofdbegeleider, heeft de dagelijkse leiding op het kamp. Hij/zij geeft leiding in de begeleiders en is aanspreekpunt voor ouders rond om het kamp.
  4. De leiding kern groep (LKG), is een groepje begeleiders wie graag wil meehelpenhet kamp te organiseren. Zij organiseren bijvoorbeeld de speciale dagen.
  5. Het bestuur, is “voorwaardenscheppend”. Zij doen de feitelijke organisatie rond het kamp. Zoals: de kampplaats, bussen, tenten, toiletvoorzieningen ed.
    Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de deelnemers administratie en de financiële verantwoording naar de subsidieverlener.

Van alle betrokkenen bij het kamp wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangt en moeten zij akkoord gaan met de gedragscode.