De Leiding Kern Groep (LKG)

De LKG bestaat uit mensen die al wat langer met het kamp meegaan. Eén keer in de maand komen zij met de hoofdleider bijeen om het kamp voor te bereiden.

De mededelingen uit het bestuur worden vermeld en de speciale dagen worden verdeeld (wie organiseert welke dag?). Tevens komen zaken als werven van leiding en kinderen, op- en afbouwen van het kamp, info- en leidingavonden en aanschaf van nieuwe materialen aan de orde. Ook wordt er nagedacht over hoe het kamp nog leuker en aantrekkelijker zou kunnen worden.

Behalve dat het leuk is om op een andere manier met het kamp bezig te zijn, is het ook hartstikke gezellig.