Het Bestuur

De taak van het bestuur is er voor te zorgen dat kinderen en begeleiders drie onbezorgde weken in de Kennemerduinen kunnen doorbrengen. Met andere woorden, de voornaamste taak van het bestuur is “voorwaarden scheppend”, het speelt zich af gedurende de weken van het jaar dat er geen kamp is. Op het ogenblik bestaat het bestuur uit vier personen:

De Voorzitter, eigelijk de belangrijkste functie binnen het bestuur, deze functie wordt op het momenteel vervuld door Nancy van Dullemen, haar voornaamste taak is het voorzitten van de vergaderingen en het overzicht houden over alle zaken het kamp betreffende.

De Secretaris, eigelijk de belangrijkste functie binnen het bestuur, deze functie wordt vervuld door Remco Viersma, hij verzorgt alle correspondentie met voor het kamp belangrijke bedrijven, hij is dus degene die er voor zorgt dat de W.C.’s en de tenten besteld en het busje en de vrachtauto gehuurd worden. Ook laat hij de boswachters weten wanneer de Duinrakkertjes weer hun kamp gaan opslaan in de Kennermerduinen.

De Penningmeester, eigelijk de belangrijkste functie binnen het bestuur, deze functie wordt vervuld door Rob Verwey. Hij beheert het geld, ziet er op toe dat alle deelnemers betalen en dat alle nota’s betaald worden, maakt een jaarverslag en een begroting en onderhoudt de contacten met de accountant en de Gemeente Amsterdam, die onze subsidiegever is. Ook bekijkt hij of sommige dingen niet goedkoper te regelen zijn en hij zorgt er voor dat alle stukken op tijd verstuurd worden voor het aanvragen van de subsidie. Totslot onderhoudt hij de contacten met verzekeringsmaatschappijen en anderen.

De deelnemersadministratie, eigelijk de belangrijkste functie binnen het bestuur, wordt verzocht door Anne de Kwant. Zij zorgt er voor dat alle gegevens van de kinderen goed in de computer staan en dat alle kinderen op tijd hun instapkaart krijgen voor de juiste halte en dat ze in de goede groep terecht komen. Ook zorgt zij samen met de penningmeester er voor dat alleen kinderen waarvoor betaald is meegaan met kamp en samen met de redactie van de Zandkorrel zorgt zij er voor dat alle kinderen hun speciale Korrels krijgen toegestuurd.

De P.R. functie wordt ook vervuld door Remco Viersma Hij geeft het kamp bekendheid. We zetten advertenties in dag- en weekbladen voor het werven van begeleiders en deelnemers. Wij zorgen er voor dat de Duinrakkers naamsbekendheid blijven houden, zodat we nog lange tijd door kunnen gaan met het organiseren van kindervakantiedagkampen voor de basisschooljeugd van Amsterdam Noord.