Onze geschiedenis

In de jaren dertig is de federatie van Christelijke Vakantiescholen Amsterdam opgericht. Het waren de crisisjaren waarin weinig geld te besteden was om de Amsterdamse jeugd een beetje vakantie te bieden. De federatie had zich het doel voor ogen gesteld om op deze manier toch vakantievreugde te bieden en werd daarin gesteund door de kerkelijke organisaties.

In 1955 is men begonnen met een aparte afdeling onder de naam “Vakantieschool Amsterdam-Noord”. Het kamp werd toen gehouden in het Vliegenbos, tussen de Meeuwenlaan en het Binnen-Y. Vanaf 1960 wordt de vakantie gevierd in de Kennemerduinen, eerst tussen Zandvoort en Bloemendaal, later ( en nu nog steeds) bij ingang Bleek en Berg bij Santpoort. Die verhuizing naar de duinen was een gevolg van het opheffen van de federatie. De 2 kampen die hierin nog actief waren zijn als zelfstandige eenheden verder gegaan: Kamp Zandvoort en De Duinrakkers. De geldschietende rol was al eerder door de gemeente overgenomen. Het kamp wordt voor ongeveer 80% gesubsidieerd.