Het Kamp

Een kamp dag houdt in dat de kinderen ’s morgens (maandag t/m vrijdag) tussen 8:00 en 8:30 uur van 16 bushaltes in Noord door een aantal bussen worden opgehaald. ‘s Middags rond 16:45 uur komen ze weer terug op dezelfde bushaltes.

Het kamp bestaat uit 10 groepstenten en 1 grote materiaaltent, door iedereen hoofdtent genoemd.

IMG_5562

De kinderen zijn naar leeftijd verdeeld in groepen. De kleutergroepen bestaan uit ongeveer 15 kinderen en de andere groepen uit 20 tot maximaal 25 kinderen. Iedere groep heeft minimaal 2 begeleiders. De groep bepaalt zelf wat ze elke dag gaan doen. Dit hangt af van het weer en de kinderen. Spelletjes, zwemmen, terreinspelen, wandelen, speurtochten, bezoeken aan de ruïne van Brederode of het bezoekerscentrum. Materiaal om dit alles te verwezenlijken is in ruime mate aanwezig in de hoofdtent.
Om 12:00 uur is iedereen weer in her kamp aanwezig voor het middageten. Iedereen heeft z’n eigen brood en beker mee. Elke dag zorgt de hoofdleidster dat er voor iedereen voldoende drinken bij het eten is. Na het middageten gaan de groepen weer hun eigen gang.
Eens per week krijgt iedereen onze nieuwsbrief De Zandkorrel mee naar huis. Hier in staat de laatste info en stukjes van kinderen en begeleiders.
Elke week heeft een speciale dag. In de eerst week is dat de ouderdag. Op deze dag kunnen de ouders komen kijken naar wat er allemaal op het kamp gebeurt. In een andere week is er een themadag. Deze dag wordt georganiseerd rond een bepaald thema. Het is de bedoeling dat dan iedereen verkleed komt volgens het thema. En in de derde speciale dag is de sportdag. Het is inmiddels traditie geworden dat elke vrijdag een picknick-dag is.
Het terrein rond het tentenkamp is zeer begroeid. Er zijn 2 grote speelterreinen waarvan de paden mag worden gegaan. Op ongeveer 500 meter afstand is er een mooi duinmeer. Verder weg gelegen is een dieper meer, een hertenkamp, een vogelmeer en verschillende uitkijkpunten en picknickplaatsen.
Bossen
Bossen
De Zandkuil
De Zandkuil
Het Meertje
Het Meertje